Doç.Dr.İlker Sarıkaya

Çocuklarda Sırt Ağrısı

Çocuklarda sırt ağrısı genellikle 12 ila 18 yaşlar arasında sıklıkla görülmektedir. Bunun nedeninin genellikle sırtta taşınan ağır sırt çantasına bağlı olduğu düşünülmektedir. İdeal olarak bir sırt çantası ve içindekilerinin toplam ağırlığının çocuğun ağırlığının %20’sinden daha ağır olmaması önerilmektedir. Daha ağır çantalar duruş bozukluklarına ve sırt ağrılarına yol açmaktadır. Yapısal omurga bozuklukları ise sırt çantası kullanımı ile ilişkili değildir.

Çocukların kullanacağı sırt çantalarının ayrıca bel desteği olmalıdır. Çocukların çantaları sırtlarında taşımalarından ziyade daha çok tekerlekli veya elde taşınan çantaları kullanmaları uygun olacaktır.

Dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta ise sırt ağrısının nedeninin sadece sırt çantasına bağlı olamayacağıdır. Bu nedenle sırt çantasının hafifletilmesine rağmen sırt ağrıları gerilemeyen çocukların bir çocuk ortopedi doktoruna muayene olması uygun olacaktır. Yapılacak detaylı muayeneler ile ağrıların gerçek sebebi ortaya çıkarılabilir. Böylelikle ağrının temelinde omurgasal bir bozukluk veya bir hastalık var ise erken dönemde teşhis edilmiş olur.

Çocuklarda veya çocukluk çağında görülen sırt veya bel ağrıları ile ilgili ailelere düşen en önemli görev ağrının temel sebebinin belirlenmesi ve ortadan kaldırılması için gerekli süreçlerin yürütülmesidir. Gerek çocuk ortopedi doktorundan alınacak bir muayene randevusu gerekse çocuğun taşıdığı çanta ile ilgili düzenlemeler ileride oluşabilecek hastalık veya problemleri erken dönemde engellemiş olacaktır.

 

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

bilgi

İlgili Yazılar

Bakıcı dirseği, ön kol kemiklerinden birinin (radius) dirsek bölgesinde kol kemiği ve diğer önkol kemiği (ulna) ile eklemleştiği bölgeden çıkması…
Z Ayak (Skew Foot) Topuğun içe, ayağın orta tarafının dışa dönük olması şeklinde görülen bir ayak deformitesidir. Cerrahi olarak düzeltilmesi…
Kalça eklemini oluşturan kemikler arasındaki doğuştan gelen uyumsuzluğa gelişimsel “kalça displazisi” adı verilir. Kemikler arasındaki basit bir uyumsuzluktan, kalça çıkığının olduğu…