Loading...

Çocuklarda Kalça Sorunları Nelerdir?

 

Hedef her çocuk için farklıdır. Bazı çocukların oturma, bazılarının ise yürüme problemleri vardır. Bu nedenle hedef; kimi çocuk için oturabilmesinin sağlanması, kimisi için ise yürütülmesidir.
Ortopedinin bu alanda yaptığı çalışmaları dört maddede toplamak mümkündür;

1-Bazı hasta gruplarında müdahale yapılmadan beklenir. Sadece fizik tedavi gibi yöntemlere başvurulur, gözlemlenir, fizyoterapistin de önerileri doğrultusunda gerekli bir durum olursa müdahale edilir.

2- Botoks uygulanır. Botoks aşırı kasılan kasların kasılmasını durdurur. O sırada fizik tedavi yapılarak ya da alçı ile kasın boyu uzatılıp, gergin olan kasların gevşetilmesi sağlanır. Bu fizik tedaviyi kolaylaştırıcıdır ve bazen de ameliyata hazırlık yöntemi olarak kullanılır. Botoks etki etmeye üç haftada başlar; etkisi üç ayda maksimuma çıkar, altı ayda da azalarak kaybolur. Altı ay-bir yıl aralıklarla uygun olan hastalara yapılabilir.

3- Yumuşak doku ameliyatları yapılır. Bunlara tendon gevşetme ve kas transferleri ameliyatları denir. Bu ameliyatlar, botokstan fayda göremeyecek hastalar için uygundur. Kas transferi; çok çalışan kasların tamamının ya da bir kısmının vücudun başka bir bölümüne alınmasıdır. Dolayısıyla eklem bozuklukları ve yürüme düzeltilmiş olur.

4- Bir grup hastaya da botoks ve yumuşak doku ameliyatları artık etki etmeyeceğinden kemik ameliyatları yapılır. Kemik şekil bozuklukları, eklemlerdeki bozukluklar düzeltilir ve çıkık eklemler yerine oturtulur.

Hastalığın ortopedi alanındaki tedavisinde genel olarak şöyle bir şablon vardır; iki yaşından önce fizik tedavi ile takip etmek, iki-beş yaş arasında botoks, beş-sekiz yaş arasında yumuşak doku ameliyatı, sekiz yaşından sonra da kemik ameliyatı yapmak. Ancak bu durumun istisnaları da vardır.

Ülkemizde tedavi ile ilgili en büyük sıkıntı, birçok doktorun işbirliğini gerektiren bir hastalık olduğundan hasta yakınlarının hepsini aynı merkezde bulamaması ve doğru uzmanlara ulaşmakta zorlanmalarıdır. Merkezimizde sürekli birlikte çalıştığımız fizyoterapistimiz olduğu gibi gerektiğinde diğer branşlardaki doktorlara yönlendirmeyi de yaparak hastanın daha konforlu bir tedavi süreci geçirmesine olanak sağlıyoruz.
Yıllardır edindiğimiz tecrübelerimizle, pek çok hastanın tedavisini yapmakta ve yüzlerce ameliyat gerçekleştirmekteyiz.

 

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.