Loading...
Doğuştan Çarpık Ayak (Talipes Ekinovarus, Pes ekinovarus)

Her 1.000 canlı doğumda bir görülen pes ekinovarus, aileleri endişeye sevk eden bu hastalık olmakla beraber tedaviye erken başlanması durumunda ayağın tamamen iyileşme oranı oldukça yüksektir.
Pes ekinovarusta ayak tabanı kaval kemiğine doğru dönüktür ve o bacak incedir. Nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte ailevi faktörlerin ve anne karnında bebeğin duruşunun etkisi vardır. Çok nadiren başka doğumsal anomalilerle birlikte görülse de genellikle tek başına rastlanan bir hastalıktır.
Başka doğumsal anomalilerle birlikte görüldüğünde tedavi süreci farklılık gösterir. Tek başına görülen durumlarda doğuştan çarpık ayak hastalığında erken tanı ve tedavi büyük önem taşır. Tedavide gecikme olması halinde hastalık kalıcı sakatlıklara ya da uzun ameliyat süreçlerine neden olabilir.

Doğuştan Çarpık Ayak (Talipes Ekinovarus, Pes ekinovarus)

 

Tanı Nasıl Konur?

Hastalığın tanısı kolaylıkla hamilelik esnasında, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı tarafından ultrason ile konabilir. Gebelikte fark edilemediği durumlarda da hastalık belirgin olduğu için tanısı doğumdan sonra kolaydır. Sadece masajla, seri alçıyla ya da ufak müdahaleleri ile düzelebildiği gibi ciddi ameliyatlar gerektiren vakalara da rastlanabilir.

Tedavide Altın Standart Nedir?

Hastalığın tedavisinde, doğum ertesi haftalık alçıya başlamak çok önemlidir. Bu alçı tedavisine Ponseti Yöntemi denir. Seri alçılama yönteminde tedaviyi uygulayan çocuk ortopedisti, ayak patolojisini değerlendirir ve Ponseti tekniğine göre her hafta değişen alçılar uygular. Seri alçılama çocuğun ayağı tam olarak düzelinceye kadar devam eder. Genellikle ayağın tam olarak düzelmesi için 4 haftalık alçı uygulaması yeterlidir. Ancak en fazla 8 haftalık bir uygulama ile gerekli iyileşme sağlanır. Alçılama tedavisi bittikten sonra çocuğa 3 ay boyunca 23 saat kullanacağı Ortez adı verilen, ayakkabıya benzeyen, ondan biraz daha büyükçe olarak tarif edilebilen bir cihaz giydirilir. Sonrasında da sadece geceleri olmak kaydıyla 4 yaşına kadar cihaz kullanılmaya devam edilmelidir.

Pes Ekinovarus Tekrar Eder mi?

Doğuştan çarpık ayak hastalığının en önemli komplikasyonlu tekrarlamasıdır. Alçılama tedavisinin başarıyla nihayete ermesinin ardından cihaz kullanımı esnasında aileler zorlanabilmektedir. Hastalık 2 yaşından önce nüksederse yeniden Ponseti Yöntemi ile seri alçılama yapılır. 2 yaşından sonra nüksetmesi durumunda ameliyata varan çözümler gerekebilir. Bu çocuklar iyileştikten sonra yaşamlarına normal bir şekilde devam edebilir ve spor yapabilirler. Çocukluğunda bu hastalığı geçirmiş ve sonrasında milli sporcu olmuş kişiler de vardır.

bilgi
Uzmanlık Alanları
Hiç yazı bulunamadı.