Loading...
Serebral Parsi

Serebral palsi (SP) halk arasında beyin felci olarak bilinmektedir ve gebelikte, doğumda ya da beyin gelişimi tamamlanana kadar yani doğumdan ilk beş yaşa kadar olan sürede beyinde oluşan geri dönüşümsüz ancak ilerleyici olmayan hasara verilen isimdir.

Serebral Parsi

Temel patolojik etmenler arasında annenin gebelikte kullandığı ilaçlar, geçirdiği hastalık, enfeksiyon, travma ya da genetik hastalık olabilirken ülkemizde erken ya da zor doğum, doğum sırasında oksijensiz kalma, kordon dolanması gibi problemler de SP’ ye sebep olabilmektedir. Ayrıca bebeğin doğum sonrası geçirdiği ateşli bir hastalık, enfeksiyon, travma ya da beyin kanaması gibi sorunlar da SP’ye neden olabilmektedir.

Serebral Palsinin önemli belirtileri nelerdir?

SP’nin belirtileri konusunda aileler dikkatli olmalıdır. Bu noktada bebeğin gelişim aşamalarında sorun yaşayıp yaşamaması büyük önem taşımaktadır. Çocuk oturması gerektiği dönemde oturamıyor, başını tutması gereken dönemde tutamıyorsa, yaşıtlarına göre çevreye karşı ilgisi azsa, ilkel refleksleri uzun süre devam ediyorsa ya da taraf seçiyorsa mutlaka değerlendirilmelidir. Çocukları bu dönemlerinde çocuk doktorları takip ettiğinden, onların uyarıları aile tarafından ciddiye alınmalıdır. Gerekli durumlarda riskli bebek takibi yapan merkezlere başvurulmalı ve çocuk nöroloğu ve çocuk fizyoterapisti tarafından değerlendirilmelidirler. SP bütün vücut fonksiyonlarda gerilikle karşımıza çıkabileceği gibi bulgu vermeden yıllarca büyümüş bir çocukta da görülebilir. SP’li bir bireyin zekâsı normale çok yakın düzeyde olabildiği gibi daha geri seviyede de olabilir. Beraberinde görme, işitme ve diğer fonksiyonlarında da bozukluk görülebilir.

Serebral Palsinin Tanısı Nasıl Konur?

SP tanısı, şüphe duyulan bireyin klinik olarak değerlendirilmesi ve fizik muaynesi sonucunda konabileceği gibi MR ve EMG gibi tetkikler de tanı da yardımcı olmaktadır. Çocukta klinik olarak gelişim geriliği görüldüğünde ve bulgulara rastlanıldığında, muayene ve MR gibi tetkiklerin sonuçları ile teşhis, hastanın doktoru tarafından konmaktadır. Aileler bazen MR çektirdiklerini ve probleme rastlanmadığını söyleyerek çocuklarında SP olmadığını düşünebilir. Ancak bu konuda son derece dikkatli olmak gerekir; MR’ı normale çok yakın olup hastalık görülebilen çocuklar olduğu gibi MR’ı ciddi probleme işaret eden ama normale çok yakın gelişim gösteren çocuklar da karşımıza çıkmaktadır.

Serebral Palside Tedaviye Yönlendirme

Öncelikle bilinmesi vurgulamak gerekir ki SP tüm hastalarda aynı bulguları veren standart bir patoloji değildir; dolayısıyla tedavisi de hastaya göre değişiklik gösterir. Tedavi çocuğun tüm hayatı boyunca sürer. Ve tam bir ekip çalışması gerektirir. Tedavinin birçok aşaması vardır ve farklı branşlardaki sağlık çalışanlarının ve bireyin bakım verenlerinin iş birliği ile yürütülür. Bu hastalıkta çocuk fizyoterapistinin önemi büyüktür çünkü fizyoterapist tedavi süresince SP’li birey ile en uzun süre geçiren kişidir. Çalışmaları yaparken gözlemde bulunması, gelişim tablosunda bir sıkıntı görürse çocuğu nöroloğuna yönlendirmesi gerekir. Çocuğun lokomotor sistemi (iskelet-kas-hareket) ile ilgili bir problem olduğunu düşündüğünde ise çocuk ortopedistine yönlendirmelidir. SP tedavisinde çocuk ortopedistlerinin görevi; çocukları ayakta tutmak, yürütebilmek için çeşitli yöntemler uygulamaktır.

bilgi
Uzmanlık Alanları
Hiç yazı bulunamadı.