За мен

Кой е Илкер Сарикая?

Роден съм през 1981 г. в Анкара и продължих образованието си в Истанбул. Завърших анадолската гимназия Cağaloğlu и медицинското си образование в Медицинския факултет на Истанбулския университет. Завърших специализираното си обучение по „Ортопедия и травматология“ в Медицинский Факультет “Джеррахпаша” на Истанбулския университет. Освен това преминах обучение по артропластика и анализ на походката в Медицинския факултет на Университета в Манхайм и Медицинския факултет на Хайделберг в Германия. Завърших задължителната си служба в държавната болница в Муш. След това работих в Академията по детска ортопедия между 2012 и 2023 г. Понастоящем работя в болница „Ота Джинемед“, болница „Авицена Умут“ и частен медицински център „Умран“ в Истанбул.